top of page

Miljö

Rask´s Svets & Smide skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om vår miljö och ständigt kunna förbättra oss genom att:

  • Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor.

  • Tillhandahålla miljökompetent yrkeskunskap till våra kunder ur ett miljöperspektiv.

  • Bidra med effektivt kretsloppstänkande till våra kunder samt att vi själva genomför källsortering.

  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.

  • Minimera användningen av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material.

  • Lagar och förordningar inom miljöområdet är den lägsta kravnivån som alltid ska uppfyllas.

bottom of page