top of page

Rask´s Svets & Smide skall vara ett av de ledande  företagen inom svets & smide.

Detta skall vi nå genom:

  • Kompetensstarka medarbetare som sätter kundens behov i fokus.

  • Att vara engagerad och ha en positiv attityd och serviceanda.

  • Att ha en bra effektivitet organisation så vi levererar rätt produkt och tjänst med hög leveranssäkerhet.

  • En stark marknadsföring.

  • Att vi vill utveckla långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda bra totalkvalité i både produkt som tjänst och som överensstämmer med kundens förväntningar.

  • En IT teknik som uppfyller våra kunders krav och behov.

  • Att uppfylla lagar och bestämmelser.

Vision & kvalitet

bottom of page