top of page

Om oss

Rask’s Svets & Smide tillhandahåller underhåll- och produktionstjänster samt bemanning åt såväl stora som små företag. Rask’s Svets & Smide grundades 2011 av Daniel Rask som har över 20års erfarenhet av svets och smides arbeten, p.g.a. lång erfarenhet inom branschen har vi möjlighet att erbjuda arbeten i material som aluminium, rostfritt samt järn. 
Nedan finns några exempel av svets och smidesarbeten som Rask’s Svets & Smide erbjuder:

Vårt företag arbetar enligt ledningssystemen ISO 9001 & ISO 14001.

Utifrån våra policys har vi utarbetat våra rutiner och manualer för att så effektivt som möjligt arbeta enligt kvalitets- och miljöledningsstandarderna.

Vår avvikelserapportering gör att vi alltid arbetar med ständiga förbättringar och vår internrevision ser till att vi följer våra kvalitets- & miljömål som vi har satt upp.

I vår långsiktiga planering för företaget finns planer på att vi skall, certifiera oss hos ett ackrediterat certifieringsorgan, längre fram, men att vi i dagsläget skall arbeta in systemen ordentligt i vårt företag innan dess.

bottom of page